Veiligheid

Schoolveiligheidsplan

Hier is ons veiligheidsplan te vinden. In dit veiligheidsplan vindt u onder andere gedragscodes, schoolregels en protocollen. Het veiligheidsplan van onze school zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig voelen, met plezier naar school gaan en zich gewaardeerd voelen in de groep. Veiligheid betekent voor ons dat we zoveel mogelijk preventief te werk gaan. We zijn alert op signalen en we realiseren een schoolklimaat dat bijdraagt aan veiligheid.
SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN VO
Klik hieronder op de blauwe buttons voor de bijlagen behorende bij
het schoolveiligheidsplan VO:

ASG GEDRAGSCODE  ASG ARBOBELEID   KLOKKENLUIDERSREGELING     KLACHTENREGELING

PROTOCOL GOSSIP-GIRL ACCOUNTS