Bèta mavo

 

Bèta Mavo

Net als bij het vak Onderzoek & Ontwerpen op het Technasium werken de leerlingen in  de bèta mavo-klas in groepjes aan projecten. Ze zoeken oplossingen voor technische vraagstukken, maken een werkstuk of gaan op excursie naar bedrijven.

Het is mogelijk dat de leerlingen bij sommige projecten te maken krijgen met opdrachtgevers uit een bedrijf of organisatie. Zo kunnen zij kennismaken met diverse beroepen. Ook kunnen ze kiezen voor een stage in deze richting. Na de bèta mavo is doorstroom mogelijk naar het mbo en naar alle profielen van het havo.

We verwachten dat deze leerlingen later goede vooruitzichten hebben op werk omdat ze opgeleid zijn in bèta, techniek en projectmatige vaardigheden (samenwerken, plannen, werken vanuit verschillende invalshoeken en creatief denken). Ook onderwerpen als duurzaamheid en ICT komen aan bod. Zo leren ze ook veel over de maatschappij en vormen hun eigen mening.

Bij de ontwikkeling van het programma maken we gebruik van onze eigen ervaringen met het technasium en van landelijke initiatieven als Toptechniek in Bedrijf, het Bèta Challenge Programma en Talentenkracht. Ook werken we samen met het ROC die materialen beschikbaar stelt en gastdocenten naar HP laat komen.

Voor onkosten en excursies vragen wij een vrijwillige* bijdrage van €90 
extra per jaar.

* Niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door school worden georganiseerd. Onvoldoende inkomsten uit ouderbijdragen kan ertoe leiden dat activiteiten niet doorgaan.


​Helen Parkhurst Flyer Bèta Mavo