Duurzaamheid

Een beter milieu staat voorop

Helen Parkhurst is in 2011 de eerste duurzame school voor voortgezet onderwijs van Nederland geworden. Wij hebben de Groene Vlag verkregen, een in Europa erkende onderscheiding. Het lesprogramma biedt ruimte voor onderwerpen als milieubehoud en energiebesparing. We nemen deel aan het wereldwijde Globe-programma. In het schoolgebouw zijn besparende maatregelen genomen en worden de eco-doelstellingen van onze school uitgedragen. Belangrijk is dat iedereen (leerlingen, medewerkers, ouders en buurtbewoners) zich bewust blijft van duurzaamheid en het gedrag daarop aanpast.

Leerlingen hebben zelf het initiatief genomen om een milieuraad op te richten die zich met diverse activiteiten bezighoudt, zoals de jaarlijkse ‘warme truiendag’, gescheiden afvalinzameling en een bijenproject in de schooltuin.

Internationalisering

Steeds meer bedrijven werken internationaal, studies worden gedeeltelijk in het buitenland gedaan, en vrijwel alle vakken hebben wel een internationaal aspect. Ook in de gewone kerndoelen van het onderwijs is internationalisering opgenomen. Daarom werken we ondermeer via internet samen met scholen in andere landen. We organiseren internationale uitwisselingen en doen internationale projecten. We zijn bijvoorbeeld een Travel Active School met aandacht voor uitwisseling van leerlingen. We zijn ook Globe Science School. Het Globeproject biedt mogelijkheden om rond thema’s als milieu en klimaatbeheersing internationale contacten op te doen. 

Groene vlag: Eco Schools en Globe Science School

Milieuonderwijs is in de onderbouw verankerd in de lessen. Zo hebben alle brugklassen een moestuin toegewezen gekregen waarin ze in de loop van het jaar aan het werk zijn. Ook doen de eerste klas leerlingen van het Technasium jaarlijks de 'Check van Eco-school' en brainstormen zij over mogelijke verbeteringen voor de school. Dit is van belang om onze Groene vlag te mogen behouden. Wist je dat het Helen Parkhurst de eerste middelbare school van Nederland was die deze vlag kreeg.

Leerlingen hebben ook zelf het initiatief genomen om een milieuraad op te richten die zich met diverse activiteiten bezighoudt, zoals de jaarlijkse 'warme truiendag' en 'gescheiden afvalinzameling'. Belangrijk is dat iedereen (leerlingen, medewerkers, ouders en buurtbewoners) zich bewust blijven van duurzaamheid en zij hun gedrag hierop aanpassen.

Naast activiteiten doen onze Havo en Vwo klassen geregeld mee aan Europese Globeprojecten waarbij zij wekelijks hun omgeving observeren en vastleggen in een database voor wetenschappers, denkend aan het meten van fijnstof, maar ook bloeifases van planten of de bodemgesteldheid op lokaal niveau. Hierdoor vindt dit vaak volledig in het Engels plaats. Ook doen wij jaarlijks mee aan de 'Virtual Science fair'. Dit is een wereldwijde wedstrijd van leerlingen die onderzoek doen naar klimaatverandering. In 2018 hebben leerlingen van het Helen Parkhurst deze wedstrijd gewonnen.

Helen Parkhurst is een Globe Science School, dit houdt in dat bij de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en O&O op dezelfde wijze wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Deze wijze is identiek aan andere scholen in de wereld. Hiermee zorgen wij dat onze leerlingen voorbereid zijn op de internationale wetenschapswereld.