TECHNASIUM

Technasium

Helen Parkhurst is een officiële Technasium school. Naast de reguliere havo- en vwo-klassen heeft Helen Parkhurst technasiumklassen voor havo- en vwo- leerlingen. Het technasiumonderwijs is bestemd voor havo- en vwo- leerlingen met interesse voor de toepassing van exacte en creatieve vakken in de praktijk. Onze school werkt samen met andere technasia in de regio.
In het technasiumonderwijs wordt het extra vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) gegeven. De leerlingen krijgen bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (hierna: O&O) opdrachten waarin ze in kleine projectgroepen problemen onderzoeken, oplossingen bedenken en ontwerpen. Deze projecten worden vrijwel altijd voor een externe opdrachtgever uitgevoerd. Per schooljaar krijgen de technasiumleerlingen vier van deze projecten van elk 8 weken.

Op de derde verdieping van Helen Parkhurst is voor het vak O&O een speciale werkplaats ingericht. Daar wordt nagedacht, gebrainstormd, er worden plannen gemaakt, geschetst, gebouwd en geknutseld en ten slotte gepresenteerd.

Overigens proberen we ook in het leergebied Mens en Natuur de onderzoekende houding van leerlingen extra aandacht te geven.

Na drie jaar in een technasiumklas kunnen leerlingen kiezen voor het examenvak O&O binnen de profielen 'Natuur en Techniek' en 'Natuur en Gezondheid'. Dit examenvak geeft recht op de aantekening Technasium op het diploma.
Meer informatie over het aanbod op Helen Parkhurst staat in onderstaand document 'flyer technasium'. Meer algemene informatie staat op www.technasium.nl.
​Flyer Technasium

Voorbeeld van een project bij het vak Onderzoek & Ontwerpen