Kwaliteit

 Wat zeggen deze cijfers

In de percentages hiernaast treft u een deel van de kwaliteit van Helen Parkhurst aan. Bij de beoordeling op kwaliteit is het van belang om te kijken naar de leerlingen die het gewenste niveau halen. Als leerlingen een hoog niveau halen is dat mooi, maar er is pas sprake van kwaliteit als dat hoge niveau samengaat met een laag percentage uitvallers. Met andere woorden: hoge slaagcijfers zijn alleen maar mooi als die gelden voor een grote groep en als er in de jaren voor het eindexamen weinig uitval is.

Verantwoording

Hoe onze school presteert in vergelijking met andere scholen voor voortgezet onderwijs kunt u vinden bij op scholen op de kaart. Daar staat allerlei informatie over middelbare scholen in Almere en in de rest van Nederland en kunt u scholen met elkaar vergelijken. Op scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf maar ook DUO en de Onderwijsinspectie publiceren daar gegevens.

Ouders en andere geïnteresseerden kunnen inzoomen op een aantal kenmerken en gedetailleerde informatie verkrijgen. Onder het tabblad Resultaten kunt u bijvoorbeeld ons slaagpercentage of de examencijfers bekijken. Het tabblad tevredenheid levert informatie over zaken als hoe tevreden leerlingen en ouders over onze school zijn.
We staan volledig achter deze vorm van transparantie en hebben er daarom ook voor gekozen deze informatie duidelijk op onze website te plaatsen.

Resultaten van onze leerlingen

Vwogeslaagd percentage
2016-2017  90
2017-2018  86
2018-2019  78
2019-2020  97
2020-2021  89
2021-2022  91
  
Havogeslaagd percentage
  
2016-2017  86
2017-2018  79
2018-2019  88
2019-2020  97
2020-2021  91
2021-2022  80
  
Mavogeslaagd percentage
  
2016-2017  93
2017-2018  90
2018-2019  92
2019-2020100
2020-2021  96
2021-2022  97