Kosten

Vrijwillige* ouderbijdrage 2022-2023

Facilitaire zaken

 

 

Kluishuur digitale kluis

Kluishuur J-gebouw + borg (eenmalig 10,-)

22,00

22,00

Schoolfoto

Schoolpas (3 jaar geldig)

16,00

gratis

  

Onderwijs gerelateerde zaken

Lidmaatschap bibliotheek

Zilveren abonnement gratis tot 18 jaar (alleen af te sluiten en te gebruiken via de bibliotheek)

Gratis TOP abonnement (incl. alle faciliteiten zoals mediatheek op school, bestellen van boeken, boetevrij bij te laat inleveren etc.)

Extra les-materiaal Vakexcursies

Plenda leerjaar 1, 2 en 3 h/v

                                                                                11,00

                                                                                10,00

                                                                                13,95

 

Leerlingactiviteiten:

 

Activiteitenweek 1e jaar

40,00

Leerlingactiviteiten leerjaar 1 en 2

Leerlingactiviteiten vanaf leerjaar 3

29,00

38,00

Ouderraad bijdrage:

 

Ouderraad bijdrage                            

17,00

Onderwijsspecifieke bijdrage

 

Bijdrage Technasium onderbouw

Bijdrage O&O bovenbouw

  90,00

  90,00

Bijdrage Bèta Mavo

Bijdrage INFT mavo bovenbouw

  90,00

  90,00

Bijdrage vak LO2

Bijdrage BSM

LOOT - status

  20,00

  20,00

125,00

FT - status

  75,00

* Niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door school worden georganiseerd. Onvoldoende inkomsten uit ouderbijdragen kan ertoe leiden dat activiteiten niet doorgaan.

Als je kiest voor Helen Parkhurst ga je werken met een eigen laptop.  
Voor alle "eerstejaars" leerlingen bestaat de mogelijkheid om zelf een notebook te gebruiken/te kopen of om er een aan te schaffen via 'the Rent Company'. Inlogcode voor de website van dit bedrijf is voor leerlingen van Helen Parkhurst verkrijgbaar.                     

Ouderraad bijdrage

Onderdeel van het schoolfonds is de bijdrage aan het ouderfonds van € 17,- per jaar. Met deze bijdrage ondersteunt de ouderraad bijzondere projecten in de school: bijvoorbeeld culturele activiteiten, sportdagen, extra lesondersteunend materiaal, ICT-initiatieven en het eindexamenkado.

De vrijwillige en onderwijsspecifieke ouderbijdragen besteden wij aan een reeks van extra activiteiten die door de overheid niet bekostigd worden, maar die voor de voortgang van het onderwijs wel nodig of wenselijk zijn. Wij zijn voor het doorgaan van deze activiteiten afhankeljk van ouderbijdragen. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Onvoldoende inkomsten uit ouderbijdragen kan ertoe leiden dat activiteiten niet doorgaan.

Overige leermiddelen

Naast het bestellen van schoolboeken dienen leerlingen ook leermiddelen aan te schaffen zoals kantoorbenodigdheden, gymkleding etc. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe leerlingen in juni/juli wordt de materialenlijst aan de leerlingen meegegeven. Mogelijk vragen docenten later nog om een woordenboek aan te schaffen. De ouders van eerstejaars leerlingen krijgen aparte informatie over de aanschaf en/of het gebruik van een notebook of tablet.

Benodigdheden wiskunde

Voor de lessen wiskunde is een geodriehoek, een passer en een goed gevulde etui met pen en (kleur)potloden nodig. In de eerste, tweede en derde klas wordt de rekenmachine TI-30X-B Multi View of TI- 30X-S Multi View Solar gebruikt. Andere rekenmachines zijn niet toegestaan. De kosten zijn ongeveer € 25,-. In klas 4 en hoger van havo en vwo wordt de Grafische Rekenmachine model TI-83/TI-84 gebruikt. Deze beide modellen rekenmachines zijn in verscheidene versies verkrijgbaar die allemaal voldoen. Deze rekenmachines kosten ongeveer € 120,-. Ze worden ook gebruikt aangeboden. Omdat in de les uitleg wordt gegeven over het gebruik ervan is een ander merk of ander model niet toegestaan.

Buitenlandse reis

In de bovenbouw (klas 4mavo, klas 5havo en klas 5vwo) gaan de leerlingen eenmalig een week op buitenlandse reis. Deelname is wel aanbevolen maar niet verplicht. 

Topsport

Leerlingen die een LOOT (topsport)status hebben, kunnen gebruik maken van de faciliteiten op Helen Parkhurst. De vrijwillige bijdrage is landelijk vastgesteld op maximaal € 125,- voor alle leerjaren.

Een leerling met FT-status betaalt maximaal een vrijwillige bijdrage
van € 75,-. Deze bedragen worden gedurende het schooljaar aan betrokken leerlingen afzonderlijk in rekening gebracht. Meer informatie op www.topsporttalentschool.nl.

Overig

In 4havo en 4vwo zijn de kosten* voor een extra vak € 50,-, voor twee extra vakken € 100,- en voor drie extra vakken € 150,-.

In 5havo en 6vwo staat voor het vak Duits een excursie van € 40,- naar Münster op het programma. 

*Niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door school worden georganiseerd.