Kosten

Kosten

De overheid neemt de meeste kosten van ons onderwijsprogramma voor haar rekening. Van het geld dat we van de overheid krijgen, betalen we bijvoorbeeld de kosten voor personeel, onderhoud van het gebouw, apparatuur en schoonmaak. Verder zorgt school voor al het lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft. Daarbij valt te denken aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, BINAS, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school met bijbehorende cd's en dvd's en gelicenseerd digitaal lesmateriaal. 

Er zijn ook kosten voor ouders. Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, schrift, multomap, pennen en dergelijke. 

Verder vragen wij ouders/verzorgers een laptop aan te schaffen. Lukt dit niet, dan zorgt school voor een volwaardig alternatief.

Tenslotte vragen wij u vrijwillig bij te dragen voor de kosten van extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma. Dit zijn activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt, maar die wij wel belangrijk vinden. U kunt hierbij denken aan het technasium, bèta mavo, topsportbegeleiding, BSM, extra sportactiviteiten, activiteiten op het gebeid van kunst en cultuur, excursies, projecten of activiteiten die bijdragen aan burgerschapsvorming. 

Bij de vrijwillige ouderbijdrage gelden de volgende uitgangspunten:

  • De ouderbijdrage is vrijwillig
  • Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt in geen enkel geval
    tot uitsluiting van een activiteit.

Wij zijn voor  het doorgaan van een aantal activiteiten deels afhankelijk van ouderbijdragen. Onvoldoende inkomsten uit ouderbijdrage kan ertoe leiden dat activiteiten niet doorgaan. 

Onze school gebruikt WIS Collect voor digitale betalingen. Ouders/verzorgers krijgen een mail/bericht met instructies hoe de ouderbijdrage kan worden overgemaakt met WIS Collect.

Kosten voor ouders/verzorgers

Overige leermiddelen

Naast het bestellen van schoolboeken, dienen leerlingen ook leermiddelen aan te schaffen zoals een agenda (plenda), schoolbenodigdheden, gymkleding etc. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe leerlingen in juni/juli wordt de materialenlijst aan de leerlingen meegegeven.

Benodigdheden wiskunde

Voor de lessen wiskunde is een geodriehoek, een passer en een goed gevulde etui met pen en (kleur)potloden nodig. In de eerste, tweede en derde klas wordt de rekenmachine TI-30X-B Multi View of TI- 30X-S Multi View Solar gebruikt. Andere rekenmachines zijn niet toegestaan. De kosten zijn ongeveer € 25,-. In klas 4 en hoger van havo en vwo wordt de Grafische Rekenmachine model TI-83/TI-84 gebruikt. Deze beide modellen rekenmachines zijn in verscheidene versies verkrijgbaar die allemaal voldoen. Deze rekenmachines kosten ongeveer € 120,-. Ze worden ook gebruikt aangeboden. Omdat in de les uitleg wordt gegeven over het gebruik ervan is een ander merk of ander model niet toegestaan.

Aanschaf laptop

Voor alle "eerstejaars" leerlingen bestaat de mogelijkheid om een eigen laptop te gebruiken/te kopen of er een aan te schaffen via 'the Rent Company'. De inlogcode voor de website van dit bedrijf is voor leerlingen van Helen Parkhurst verkrijgbaar.         

Vrijwillige ouderbijdrage

Facilitaire zaken

 

 

Kluishuur digitale kluis

gratis

Schoolfoto16,00
Schoolpas (3 jaar geldig)               gratis

Leerlingactiviteiten:

Kampweek leerjaar 1

125,00

Leerlingactiviteiten leerjaar 1 en 2  29,00
Leerlingactiviteiten vanaf leerjaar 3  38,00

Onderwijsspecifieke bijdrage

 

Bijdrage Technasium onderbouw

   95,00

Bijdrage O&O bovenbouw   95,00
Bijdrage Bèta Mavo   95,00
Bijdrage INFT mavo bovenbouw   95,00
Bijdrage vak LO2   20,00
Bijdrage BSM   20,00

LOOT - status

 125,00

FT - status

   75,00

Topsport

Leerlingen die een LOOT (topsport) status hebben, kunnen gebruik maken van de faciliteiten op Helen Parkhurst. De vrijwillige bijdrage is landelijk vastgesteld op maximaal €125 voor alle leerjaren. Een leerling met FT-status betaalt maximaal een vrijwillige bijdrage van €75. Deze bedragen worden gedurende het schooljaar aan betrokken leerlingen afzonderllijk in rekening gebracht. Meer informatie op www.topsporttalentschool.nl.

Buitenlandse reizen

In de bovenbouw (klas 4mavo, klas 5havo en klas 5vwo) gaan de leerlingen eenmalig een week op buitenlandse reis. Deelname is wel aanbevolen,
maar niet verplicht. 

Onderwijs gerelateerde zaken

Lidmaatschap bibliotheek
Zilveren abonnement gratis tot 18 jaar
(alleen af te sluiten en te gebruiken via de bibliotheek)
Gratis TOP abonnement (incl. alle faciliteiten zoals mediatheek op school, bestellen van boeken, boetevrij bij te laat inleveren etc.)

Vakexcursies: 
Leerjaar 1, 2 en 4    15,00
Leerjaar 3, 5 en 6    20,00

Plenda leerjaar 1, 2 en 3h/v  (=verplicht)

    14,00

Ouderraad bijdrage

    17,00

 

Ouderraad bijdrage

Onderdeel van het schoolfonds is de bijdrage aan het ouderfonds van € 17,- per jaar. Met deze bijdrage ondersteunt de ouderraad bijzondere projecten in de school: bijvoorbeeld culturele activiteiten, sportdagen, extra lesondersteunend materiaal, ICT-initiatieven en het eindexamenkado.