Diverse begeleiding

Begeleiding

Helen Parkhurst heeft gespecialiseerde begeleiders in dienst voor zorg en ondersteuning van leerlingen. De school hanteert ook een pestprotocol en bevordert een veilig schoolklimaat. Lees verder>>

Zorg

Helen Parkhurst heeft een centraal zorgbureau onder leiding van twee zorgcoördinatoren. Lees verder>>

JoJoschool (leerondersteuning)

Als school maken wij gebruik van JoJoschool.nl, een platform voor leerondersteuning. Op dit platform worden alle onderwerpen kort en bondig behandeld met een kwalitatieve uitlegvideo van een bevoegde docent en kunnen leerlingen oefenen met opgaven. Lees verder>>

Mentoraat

Bijna iedere docent is ook mentor en is de spil binnen onze begeleiding. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en vakdocenten. Lees verder >>

Passend onderwijs

Leerlingen die voorheen naar speciaal onderwijs gingen, worden in het kader van Passend Onderwijs toch vaak op een reguliere school geplaatst. Wij hebben voor hen specifieke begeleiding in huis. Lees verder>>