Diverse begeleiding

Begeleiding

Helen Parkhurst heeft gespecialiseerde begeleiders in dienst voor zorg en ondersteuning van leerlingen. De school hanteert ook een pestprotocol en bevordert een veilig schoolklimaat. Lees verder>>

Zorg

Helen Parkhurst heeft een centraal zorgbureau onder leiding van twee zorgcoördinatoren. Lees verder>>

Mentoraat

Bijna iedere docent is ook mentor en is de spil binnen onze begeleiding. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en vakdocenten. Lees verder >>

Passend onderwijs

Leerlingen die voorheen naar speciaal onderwijs gingen, worden in het kader van Passend Onderwijs toch vaak op een reguliere school geplaatst. Wij hebben voor hen specifieke begeleiding in huis. Lees verder>>

Huiswerkschool

Als een leerling problemen ondervindt bij het leren of het geconcentreerd bezig zijn met het maken van huiswerk, kan de leerling hier terecht. Ook vakinhoudelijk kan de Huiswerkschool hulp bieden. Lees verder>>