Wij bieden meer dan een diploma

Onderwijs op Helen Parkhurst

Onderwijs op Helen Parkhurst is meer dan alleen een diploma halen.
Je leert keuzes maken en samen te werken. Stap voor stap word je
zelf verantwoordelijk voor je leren. Je ontdekt waar je talenten liggen.

Jouw keuze telt

Helen Parkhurst is een daltonschool voor mavo, havo en vwo.
Heb je nog nooit op een daltonschool gezeten? Geen probleem!
Wij helpen je stap voor stap op weg. Als je ruimte krijgt voor
eigen keuzes, denken wij dat je actief aan het werk gaat en elkaar helpt.

Je draagt natuurlijk verantwoordelijkheid voor je eigen werk,
maar ook voor de groep. De docenten ondersteunen dit leerproces
en hebben vertrouwen in jou. Daarbij hoort ook dat je verantwoording
aflegt over wat je hebt gedaan en dat je probeert te leren van je
successen en van je fouten.