Huiswerkschool

Huiswerkschool 

Als een leerling problemen ondervindt bij het leren of het geconcentreerd bezig zijn met het maken van huiswerk, kan de leerling hier terecht. Ook vakinhoudelijk kan de Huiswerkschool hulp bieden.

De huiswerkschool geeft bijlessen en huiswerkbegeleiding van maandag t/m vrijdag tussen 14.30  en 17.30 uur voor alle leerlingen van onze school. Daarnaast is er de mogelijkheid om begeleiding aan huis te krijgen. 

De begeleiding wordt gegeven door begeleiders uit de examenklassen en studenten van o.a. UvA, VU, Windesheim Flevoland en HvA.

 

Voor de begeleiders aan de slag gaan met een leerling, vindt er eerst een intakegesprek plaats waarbij wederzijds gesproken kan worden over verwachtingen en schoolsituatie. Ook geeft dit gesprek ouders/verzorgers en leerlingen gelegenheid tot vragen stellen. 

Het begeleidingsaanbod staat op:  www.huiswerkschoolalmere.nl  Mailadres: info@huiswerkschoolalmere.nl